M'di Aba tout eleksyon
I say Down with all candidates
Aba tout kandida alaprezidans
With all the candidates for president 
M'rele Aba Aba eleksyon
I shout Down with Down with elections
Ekri sou tout mi lavil la
Write all over the town
Aba eleksyon fout
Down with the god-damned elections
Ekri a ak lakr
è sou tout mi gri
Write with chalk all over the grey walls
Ekri ak chabon sou tout mi blanch
And with charcoal all over the white walls
Aba tout kandida
Down with all candidates
Aba tout eleksyon
Down with all elections
Pou nonmen depite
To name congressmen
Ekri sou lanm
è-a ekri sou mòn lan
Write on the sea write on the mountainsides
Aba tout kandida alaprezidans
Down with all candidates for president
Yo tout vle vann peyi a
They want to sell out Haiti
Ak meriken pou plen p
òch yo
With the Americans to plu up their pockets.